Autoškola Praha

Autoškola Lukeš Praha

Pšenčíkova 676/20, Praha 4 - Lhotka
Autoškola +420 603 279 217
Autoškola autoskolalukes@autoskolalukes.czAutoškola : druhy skupin

Vyberte si, prosím, o jaké informace máte zájem:

Vrácení řidičského oprávnění
Ceník kombinovaného výcviku
Ceník dalších služeb

Obecné informace

Pokud jste si vybrali některou ze skupin, postupujte následujícím způsobem.
V sekci odkazy si stáhněte formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení vytiskněte a nechte si ho vyplnit od Vašeho praktického lékaře. Poté přijďte do některé z našich provozoven kteroukoliv středu na 15:20 hodin. S sebou přineste:

  • vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší než 3 měsíce
  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz, pokud jej vlastníte
  • peníze za kurz ... Ty lze platit na 2 splátky - 1. splátka na začátku a 2. v polovině výcviku. V ceně je zahrnut kompletní výcvik včetně závěrečné zkoušky.

Následně absolvujete zhruba dvě hodiny a čtvrt dlouhé zahájení, při kterém Vám bude přidělen učitel a podány další informace o průběhu kurzu.
Vyučovací hodiny (trvající 45 minut) si budete se svým učitelem domlouvat individuálně, podle  časových možností.
Během kurzu se budete průběžně učit pravidla silničního provozu. V autoškole máme za tímto účelem výukové videokazety a k zakoupení i učebnice s testovými otázkami a výukovým CD. Zároveň si můžete zkoušet testy přímo na stránkách ministerstva dopravy.
Po vyčerpání stanoveného počtu vyučovacích hodin Vám bude sdělen termín zkoušek. První zkouška je zahrnuta v ceně výcviku, každá další je zpoplatněna dle platného ceníku dalších služeb. Od 1. 7. 2006 je navíc v den každé zkoušky vybírán správní poplatek 700 Kč, který v celé výši náleží Magistrátu hlavního města Prahy + poplatek 300 Kč manipulační poplatek autoškole za předvedení na zkoušku.
Po úspěšném složení zkoušky si podáte žádost o vydání řidičského průkazu na MHMP. Na tomtéž místě bude možné po uplynutí lhůty 30 dnů hotový ŘP vyzvednout.

Vrácení řidičského oprávnění

Pokud jste přišli o řidičský průkaz a chcete požádat o jeho vrácení, musíte za tímto účelem znovu vykonat zkoušku z pravidel silničního provozu, zkoušku z jízdy a zkoušku z praktické údržby. Absolvovat cvičné jízdy ve vozidle není povinné, nicméně vzhledem k tomu, že jste pravděpodobně po odebrání řidičského průkazu dlouho neřídili, doporučujeme zakoupit si před zkouškou několik kondičních jízd, které jsou zpoplatněny dle platného ceníku kondiční jízdy. Tyto cvičné jízdy i samotné přezkoušení můžete absolvovat ještě před vypršením lhůty, ve které je Vám řidičský průkaz odebrán. Mějte ale na paměti, že o vrácení řidičského průkazu na patřičném úřadě můžete požádat až po uplynutí této lhůty, přičemž doklad o přezkoušení v autoškole nesmí být starší než 30 dní.
K přihlášení na přezkoušení přijďte do některé z našich provozoven a s sebou přineste:

  • přihlášku (tu můžete dostat i u nás v autoškole, kde ji rovnou vyplníte)
  • vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší než 3 měsíce
  • občanský průkaz
  • výpis z karty řidiče
  • peníze za absolvování zkoušky ... Výsledná cena za vykonání zkoušky je součtem cen za jednotlivé skupiny ve Vašem řidičském průkazu. Je také možné se některé skupiny řidičského oprávnění dobrovolně vzdát a v tom případě za tuto skupinu neplatíte. (Například máte-li řidičské oprávnění skupiny B, C a C+E, bude výsledná cena součtem jednotlivých cen za vrácení řidičského oprávnění skupin B, C a C+E. Rozhodnete-li se vzdát řidičského oprávnění skupiny C a C+E, zaplatíte pouze za vrácení skupiny B).

Vzhledem k tomu, že absolvování cvičných jízd není povinné, budete k vykonání zkoušky připuštěni v prvním volném termínu. V den zkoušky je navíc vybírán správní poplatek 700 Kč, který v celé výši náleží Magistrátu hlavního města Prahy + poplatek 300 Kč za absolvování zkoušky přímo v učebně autoškoly.

Služba autoškolyCena
Vrácení řidičského oprávnění skupiny B 6.900 Kč
Vrácení řidičského oprávnění skupiny C 11.900 Kč
Vrácení řidičského oprávnění skupiny C+E 11.900 Kč
Vrácení řidičského oprávnění skupiny A (samotná skupina A) 13.900 Kč
Vrácení řidičského oprávnění skupiny A (kombinace s jinými) 11.900 Kč

Autoškola skupina AM

SKUPINA AM

Skupina AM je určena pro osoby starší 15 let, které budou oprávněny k řízení motocyklu s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Její výcvik je prováděn na motocyklu HONDA CLR 125 v rozsahu 12 školních hodin, 3 školní hodiny nacvik na  cvičišti a 2 školní hodiny samostatná jízda délka výcviku 4 - 5 týdny. Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z praktické jízdy .
Cena výcviku je 23.900 Kč.

Autoškola skupina A1SKUPINA A1

Skupina A1 je určena pro osoby starší 16 let, které budou oprávněny k řízení motocyklu o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW. Její výcvik je prováděn na motocyklu HONDA CLR 125 v rozsahu 12 školních hodin,3 školní hodiny nácvik na cvičišti a 2 školní hodiny samostatná jízda a délka výcviku 4 - 5 týdny. Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z praktické jízdy.
Cena výcviku je 23.900 Kč.

Autoškola skupina A2SKUPINA A2

Skupina A2 je určena pro osoby starší 18 let, které budou oprávněny k řízení motocyklu o výkonu nepřesahujícím 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg. Její výcvik je prováděn na motocyklu HONDA CB 500 v rozsahu 12 školních hodin, 3 školní hodiny nacvik na cvičišti a 2 školní hodiny samostatná jízda délka výcviku  4 - 5 týdny. Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z praktické jízdy.
Cena výcviku je 23.900 Kč.

SKUPINA A

Autoškola skupina A Skupina A je určena pro osoby starší 24 let, které budou oprávněny k řízení všech motocyklů. Její výcvik je prováděn na motocyklu Suzuki Glaudius 650. Pokud je již žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky, neplatí po něj podmínka minimálního věku 24 let a podrobí se výcviku v rozsahu, který si dohodne s naší autoškolou. Výcvik je pak zakončen pouze zkouškou z praktické jízdy. V opačném případě je rozsah výcviku stejný, jako u skupiny A2.
Cena výcviku v případě, že žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 je 23.900 Kč.

SKUPINA B

Autoškola skupina BSkupina B je určena pro osoby starší 18 let, které budou oprávněny k řízení motorového vozidla s celkovou hmotností nepřevyšující 3500 kg. Její výcvik je prováděn na vozidlech AUDI A3, VW Golf, VW Passat, v rozsahu 28 školních hodin a trvá 10 - 16 týdnů (v případě rychlokurzu cca 4 až 8 týdnů). Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z praktické jízdy.

Zahájení máme každou středu od 15:20 hodin.

Cena  individualniho výcviku je 25.900 Kč.

Cena rychlokurzu je 31.000 Kč.

Cena individuálního studentského kurzu je 24.900 Kč.

SKUPINA B+E

Autoškola skupina B+ESkupina B+E je určena pro osoby starší 18 let, které budou oprávněny k řízení motorového vozidla s celkovou hmotností nepřevyšující 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem o hmotnosti převyšující 750 kg. Její výcvik je prováděn na vozidlech AUDI A4 ALLROAD, VW Golf s připojeným návěsem v rozsahu 8 školních hodin a trvá 2 - 3 týdny. Podmínkou udělení řidičského oprávnění skupiny B+E je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B. Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z jízdy a které jsou konány v jeden den.
Cena výcviku je 14.900 Kč.

SKUPINA C

Autoškola skupina CSkupina C je určena pro osoby starší 21 let, které budou oprávněny k řízení nákladního vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg. Její výcvik je prováděn na klimatizovaném nákladním vozidle MAN 26.463 v rozsahu 18 školních hodin a trvá 5 - 6 týdnů. Podmínkou udělení řidičského oprávnění skupiny C je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B. Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z jízdy a zkouškou z praktické údržby.
Cena výcviku je 26.900 Kč.

SKUPINA C+E

Autoškola skupina C+ESkupina C+E je určena pro osoby starší 21 let, které budou oprávněny k řízení nákladního vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem o hmotnosti převyšující 750 kg. Její výcvik je prováděn na klimatizovaném nákladním vozidle MAN 26.463 s tandemovým přívěsem Panav v rozsahu 8 školních hodin a trvá 2 - 3 týdny. Podmínkou udělení řidičského oprávnění skupiny C+E je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny C. Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z jízdy a zkouškou z praktické údržby.
Cena výcviku je 16.900 Kč.

SKUPINA D

Autoškola skupina DSkupina D je určena pro osoby starší 24 let, které budou oprávněny k řízení autobusu určeného pro přepravu více než 8 osob kromě místa řidiče. Její výcvik je prováděn na autobusu Karosa LC 735 v rozsahu 14 školních hodin a trvá 4 - 6 týdnů. Podmínkou udělení řidičského oprávnění skupiny D je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B. S přihlédnutím na náročnost přípravy však přijímáme k výcviku pouze uchazeče, kteří jsou již držiteli řidičského oprávnění skupiny C. Kurz je zakončen zkouškou z pravidel silničního provozu, zkouškou z jízdy a zkouškou z praktické údržby.
Cena výcviku je 27.000 Kč.

SKUPINA D+E

Skupina D+E je určena pro osoby starší 24 let, které budou oprávněny k řízení autobusu určeného pro přepravu více než 8 osob kromě místa řidiče s připojeným přípojným vozidlem o hmotnosti převyšující 750 kg. Vzhledem k tomu, že skupinu D+E lze získat rozšířením skupiny C na C+E, samostatný výcvik této skupiny naše autoškola neprovádí.

CENÍK KOMBINOVANÉHO VÝCVIKU

Služba autoškolyCena
Kombinace skupin A2 a B 41.900 Kč
Kombinace skupin A a B 41.900 Kč
Kombinace skupin A a C z B 45.000 Kč
Kombinace skupin A a C+E 37.900 Kč

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB

Služba autoškolyCena
Opravná zkouška z pravidel silničního provozu 900 Kč
Opravná zkouška z praktické jízdy sk. A 3000 Kč
Opravná zkouška z praktické jízdy sk. B 1000 Kč
Opravná zkouška z praktické jízdy sk. C, C+E 3000 Kč
Opravná zkouška z praktické údržby sk. C, C+E 500 Kč

Storno poplatek za ukončení výuky a výcviku

nedostavení se k závěrečným  zkouškám bez omluvy 3 dní předem

1.500 Kč